Klauzula informacyjna RODO o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Villa Cristal – Aleksander Filiński z siedzibą 72-600 Świnoujście, ul. Kapitańska 17, NIP 8551254261, REGON 321511261, telefon +48601936390, e-mail: info@villacristal.pl

2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Administratorem, poprzez e-mail: info@villacristal.pl lub listownie: Aleksander Filiński - ul. Kapitańska 17, 72-600 Świnoujście.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisów prawa – w szczególności w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a-f RODO – w celu wykonania umowy / usługi hotelarskiej i czynności z tym związanych (zapytania, odpowiedzi, informacje, rezerwacje, korespondencja, dokumentacja księgowa, wystawianie paragonów, faktur, pokwitowań i innych wymaganych dokumentów), w celu dochodzenia należności i roszczeń, obrony przed roszczeniami gości oraz w celu ewentualnych sporów sądowych, jak również w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji dotyczących wykazania faktów.

4. Kategorie pozyskiwanych i przetwarzanych danych osobowych obejmują: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, temat i treść wiadomości, okres pobytu oraz zapis wizyjny z monitoringu zainstalowanego w obiekcie i na terenie Villi Cristal w Świnoujściu.

5. Dane mogą być udostępniane organom państwowym i samorządowym w zakresie wykonywanych zadań oraz podmiotom i instytucjom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa obcego lub organizacji międzynarodowej.

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w punkcie 3, to jest przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

8. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

10. Ma Pani/Pan także prawo do przenoszenia danych (w szczególności historii transakcji).

11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

13. Pozyskiwane dane osobowe pochodzą wyłącznie od osób, których dane dotyczą.

14. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi zawarcie umowy i wykonanie usługi.

15. Prosimy o zachowanie ostrożności przy korzystaniu z elektronicznych środków przekazu.

16. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności i Cookies na naszej stronie internetowej www.villacristal.pl