Polityka prywatności

Polityka prywatności Strony internetowej www.villacristal.pl, zwanej dalej Stroną.

1. Informacje ogólne Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług oferowanych poprzez Stronę.

2. Administratorem danych osobowych przekazywanych poprzez Stronę jest Villa Cristal – Aleksander Filiński z siedzibą 72-600 Świnoujście, ul. Kapitańska 17, NIP 8551254261, REGON 321511261, telefon +48601936390, e-mail: info@villacristal.pl.

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także z wszelkiego rodzaju aktami wykonawczymi i aktami prawa wspólnotowego.

4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa albo w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy lub wykonania usługi.

5. Strona realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
a)poprzez dobrowolnie wprowadzone informacje w formularzu kontaktowym umieszczonym na Stronie w Zakładce REZERWACJA,
b) poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz Polityka Cookies].

6. Strona zbiera informacje dobrowolnie podane przez Użytkownika.

7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji formularza kontaktowego, np. w celu dokonania zapytań i rezerwacji, zawarcia umowy lub wykonania usługi.

8. Dane osobowe przekazane poprzez Stronę nie zostaną udostępnione osobom trzecim, z wyjątkiem sytuacji i przypadków wynikających z przepisów prawa.

9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

10. Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych Użytkownika oraz o przysługujących mu prawach z tym związanych określone są w Klauzuli informacyjnej RODO dostępnej na Stronie przy formularzu kontaktowym.

11. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności Strony, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej Polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane można znaleźć powyżej w punkcie 2 i na naszej Stronie internetowej.